มณฑลกานซู – ส่งมอบตำรับยาสมุนไพรจีน ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า :

มณฑลกานซู – ส่งมอบตำรับยาสมุนไพรจีน ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อ…

Read More