มส.15 ลงพื้นที่หนองจอก เรียนรู้พหุวัฒนธรรม “ไทยพุทธ-มุสลิม” มอบทุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว :

มส.15 ลงพื้นที่หนองจอก เรียนรู้พหุวัฒนธรรม “ไทยพุทธ-มุสลิม” มอบทุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโรง…

Read More