“มหาดไทย” จัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย ๒๕๖๕” ภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา :

เร่งพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญ “มหาดไทย” จัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย ๒๕๖๕” ภายใต้แ…

Read More