มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมยกระดับชุมชน เดินหน้า กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform :

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมยกระดับชุมชน เดินหน้า กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย …

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้วยการขับเคลื่อน  Digital University :

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้วยการขับเคลื่อน…

Read More