มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา มอบตำแหน่ง โพธิศาสตราจารย์ สาขา สันติศึกษา แด่ (ลุงเอก) พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ :

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา มอบตำแหน่ง โพธิศาสตราจารย์ สาขา สันติศึกษา แด่ (ลุงเอก)…

Read More