มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ล้างมือ เว้นระยะห่าง” :

มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ล้างมือ เว้นระยะห่าง”…

Read More