มี “พุ่มพวง” เป็นศิลปินในดวงใจ!! “กิมกลอย” ได้แรงบันดาลใจในการเริ่มร้องเพลง!! :

มี “พุ่มพวง” เป็นศิลปินในดวงใจ!! “กิมกลอย” ได้แรงบันดาลใจในการเริ่มร้องเพลง!! : เป็นสาวน้อ…

Read More