มูลนิธิสหชาติ พานักเรียนสุรศักดิ์มนตรี ย้อนอดีตศึกษาประวัติศาสตร์ชาติ รำลึกวีรชนผู้กล้าที่เสียสละปกป้องผืนแผ่นดินไทย :

มูลนิธิสหชาติ พานักเรียนสุรศักดิ์มนตรี ย้อนอดีตศึกษาประวัติศาสตร์ชาติ รำลึกวีรชนผู้กล้าที่…

Read More