มูลนิธิเชฟแคร์ส – กรมพินิจฯ – มสธ.-  PIM ร่วม “สานฝันปั้นเชฟ” ให้โอกาส ให้อาชีพ สร้างคนดีคืนสังคม :

มูลนิธิเชฟแคร์ส – กรมพินิจฯ – มสธ.-  PIM ร่วม “สานฝันปั้นเชฟ” ให้โอกาส ให้อาชีพ สร้า…

Read More