มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและภาคประชาสังคม เปิดศูนย์เอกซเรย์ปอดช่วยรอดโควิด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระดับสีเขียวและเหลืองฟรี :

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและภาคประชาสังคม เปิดศูนย์เอกซเรย์ปอดช่วยรอดโควิด เพื่อช่วยเหลือผู้…

Read More