ยกระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อพท. เร่งประกาศพื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืน :

ยกระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อพท. เร่งประกาศพื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืน : อพท. เร่งเครื่อง…

Read More