ยิ่งให้ ยิ่งได้… เสียงขอบคุณจากชุมชน ถึงจิตอาสาซีพีเอฟ ‘ครัวปันอิ่ม’ ปันรอยยิ้มสู่สังคมไทย :

ยิ่งให้ ยิ่งได้… เสียงขอบคุณจากชุมชน ถึงจิตอาสาซีพีเอฟ ‘ครัวปันอิ่ม’ ปัน…

Read More