ยโสธรยกระดับคุณภาพผ้าทอของไทย  จัดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมฝ้ายทอมือ ของดี วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ  สัมผัสเสน่ห์ของผ้าฝ้ายทอมือ ของดี ๔ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ :

ยโสธรยกระดับคุณภาพผ้าทอของไทย  จัดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมฝ้ายทอมือ ของดี วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล …

Read More