รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จัดงานมหกรรมตรวจสุขภาพ  “สุขภาพดี เพราะเราเข้าใจ” :

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จัดงานมหกรรมตรวจสุขภาพ  “สุขภาพดี เพราะเราเข้าใจ” : นพ.พิชิต กังวลกิจ…

Read More

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จัดสัมมนาให้ความรู้ “ภัยร้ายของโรคตับ” :

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จัดสัมมนาให้ความรู้ “ภัยร้ายของโรคตับ” : แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย…

Read More