รฟม. ‘ถอย’ ไม่ทุบวัดเอี่ยมวรนุช หลังชี้แจงชั้น อนุ กมธ.พุทธศาสนาฯ สภาฯ :

รฟม. ‘ถอย’ ไม่ทุบวัดเอี่ยมวรนุช หลังชี้แจงชั้น อนุ กมธ.พุทธศาสนาฯ สภาฯ : เมื่อวันที่ 17 มี…

Read More