รมช.มท.2 รับฟังสรุปผลการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี :

รมช.มท.2 รับฟังสรุปผลการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี : รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์ก…

Read More