รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 พร้อมลุยเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูป จ.หนองคาย :

รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 พร้อมลุยเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประ…

Read More