รมว.พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี  ติดตามการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  พร้อมร่วมทำงานกับตำรวจเต็มที่  สร้างความมั่นใจให้ประชาชน :

รมว.พม. นำทีม ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี  ติดตามการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย…

Read More