รมว.พม.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของหน่วยงาน One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก :

รมว.พม.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของหน่วยงาน One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก : …

Read More