รมว.พม. ย้ำชัด ไทยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง แก้ทุกปัญหาให้มีความสุข พร้อมเรียนรู้ ยกเครื่องการคุ้มครองเด็กกับฟินแลนด์ :

รมว.พม. ย้ำชัด ไทยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง แก้ทุกปัญหาให้มีความสุข พร้อมเรียนรู้ ยกเครื่องการ…

Read More