รมว.พม. ย้ำทำงานเป็นมืออาชีพ พร้อมใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คุ้มครองผู้เสียหายค้ามนุษย์ :

รมว.พม. ย้ำทำงานเป็นมืออาชีพ พร้อมใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คุ้มครองผู้เสีย…

Read More