รมว.พม. ร่วมยินดีพร้อมชื่นชม MISSTER DEAF GAY THAILAND และนางงามผู้บกพร่องทางด้านสายตาโครงการ I CAN DO IT เป็นต้นแบบคนพิการ :

รมว.พม. ร่วมยินดีพร้อมชื่นชม MISSTER DEAF GAY THAILAND และนางงามผู้บกพร่องทางด้านสายตาโครง…

Read More