รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี แนะผุดกองบุญทั่วประเทศ ดึงเอกชนทำ CSR ช่วยกลุ่มเปราะบาง มุ่งพัฒนามาตรฐานพี่เลี้ยงเด็ก :

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี แนะผุดกองบุญทั่วประเทศ ดึงเอกชนทำ CSR ช่วยกลุ่มเปราะบาง มุ่งพัฒ…

Read More