รมว.พม. เตรียมปรับระบบการดูแลเด็กและเยาวชน เน้นงานเชิงป้องกัน ใช้วิทยากรแม่ไก่ – ความเป็นหุ้นส่วน – อาสาสมัคร ช่วยขับเคลื่อนงาน :

รมว.พม. เตรียมปรับระบบการดูแลเด็กและเยาวชน เน้นงานเชิงป้องกัน ใช้วิทยากรแม่ไก่ – ควา…

Read More