รมว.พม. เปิดสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมแห่งที่ 2 ณ จ.พิษณุโลก มุ่งดูแลเด็ก เยาวชนเปราะบาง ขยายโอกาสการศึกษา สร้างต้นกล้าคุณธรรม :

รมว.พม. เปิดสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมแห่งที่ 2 ณ จ.พิษณุโลก มุ่งดูแลเด็ก เยาวชนเปราะบาง ขยายโอ…

Read More