รมว.พม. เปิดเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย” ปิดจุดอ่อน ย้ำจุดแข็ง เดินหน้าถอนรากถอนโคน :

รมว.พม. เปิดเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย” ปิดจ…

Read More