รมว.พม. เปิดโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีคุณภาพฯ พร้อมหนุนเครือข่ายใช้เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน :

รมว.พม. เปิดโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีคุณภาพฯ พร้อมหนุนเครือข่ายใช้เ…

Read More