รมว.เกษตรฟิลิปปินส์ “ชื่นชม ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์” ร่วมสร้างงาน-สร้างรายได้ให้ประชาชน :

รมว.เกษตรฟิลิปปินส์ “ชื่นชม ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์” ร่วมสร้างงาน-สร้างรายได้ให้ประ…

Read More