รวมสงฆ์ “เชียงใหม่” ย้อนรำลึกสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 :

รวมสงฆ์ “เชียงใหม่” ย้อนรำลึกสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 : เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2563 ที่ห้อ…

Read More