รองนายกฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564 – 2565 :

รองนายกฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564 – 2565 : เมื่…

Read More