รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรองคณะผู้บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด :

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรองคณะผู้บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเ…

Read More