รองปลัดกระทรวง พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ประชุมทีม One Home เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน พม. รองรับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 :

รองปลัดกระทรวง พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ประชุมทีม One Home เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน …

Read More