รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานราชการ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม :

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานราชการ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม : วันท…

Read More

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย :

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย : วันที่ 3 ธันวาคม 25…

Read More

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ :

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ : วัน…

Read More

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด19 ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา :

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ…

Read More

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม มอบนโยบายป้องกันและเเก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม มอบนโยบายป้องกันและเเก้ไขปัญหาการแพร่ระ…

Read More