รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา กทม. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนและมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 :

รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา กทม. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนแล…

Read More