รอง ผบก.ตม.1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ บก.ตม.1 ณ ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลของคนต่างด้าว :

รอง ผบก.ตม.1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ บก.ตม.1 ณ ศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคลขอ…

Read More