รอง ผบช.ภาค 6 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 :

รอง ผบช.ภาค 6 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันก…

Read More