รอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี  ตรวจสอบยาเสพติด :

รอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี  ตรวจสอบยาเสพติด : เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 พันเอก มงคล หอทอ…

Read More