รอง ผวจ.รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 พร้อมตรวจเยี่ยม ศูนย์เลือกตั้งฯ ชั้น 4 อบจ.อุดรธานี :

รอง ผวจ.รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 พร้อมตรวจเยี่ยม ศูนย์เลือกตั้งฯ ชั้น 4 อบจ.อุด…

Read More