รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ลัประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีบริการ รถ ขสมก. และเรือฟรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. :

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ลัประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่…

Read More