“รัฐมนตรีเฉลิมชัย” พร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจตอบได้ทุกประเด็นหลังโชว์ผลงานปฎิรูปกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์คว้าแชมป์ ”คุณธรรมและความโปร่งใส” ประจำปี 2564 ของ ปปช. :

“รัฐมนตรีเฉลิมชัย” พร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจตอบได้ทุกประเด็นหลังโชว์ผลงานปฎิ…

Read More