รัฐหลงทิศ ไม่ปกป้องเกษตรกร เปิดบ้านนำเข้ากุ้งที่เกษตรกรผลิตได้เอง ผู้เชี่ยวชาญชี้ เป็นวาทกรรมสุดประหลาด ไม่มีประเทศไหนทำ :

รัฐหลงทิศ ไม่ปกป้องเกษตรกร เปิดบ้านนำเข้ากุ้งที่เกษตรกรผลิตได้เอง ผู้เชี่ยวชาญชี้ เป็นวาทก…

Read More