ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยนวัตกรรมทางการแพทย์ ตามหลักการ สุขภาพหนึ่งเดียว นำเทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์ช่วยวินิจฉัยโรคในช้างชรา ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต : 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยนวัตกรรมทางการแพทย์ ตามหลักการ สุขภาพหนึ่งเดียว นำเทคโนโลยีอัลตร้าซ…

Read More