รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..เปิดเผยความเป็นมาครั้งแรกเพื่อผู้ชมทางบ้านได้รับทราบเรื่องราว ” มหาสวัสดิ์ ” คลองขุดแห่งศรัทธา :

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..เปิดเผยความเป็นมาครั้งแรกเพื่อผู้ชมทางบ…

Read More

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.30 น. – 00.00 น. ” :

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2…

Read More