รำลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน “พันธมิตรจิตอาสา” ผนึกกำลังตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารฟรี! 3 ชุมชนปากเกร็ด ถวายเป็นพระราชกุศล :

รำลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน “พันธมิตรจิตอาสา” ผนึกกำลังตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารฟรี! 3 ชุมชนปากเ…

Read More