“รุ่ง นครพนม” ภูมิใจ เป็นนักร้องทุกวันนี้ เพราะ “พ่อ-แม่” ผลักดัน 100% :

“รุ่ง นครพนม” ภูมิใจ เป็นนักร้องทุกวันนี้ เพราะ “พ่อ-แม่” ผลักดัน 100% : จากเด็กหนุ่มผู้ที…

Read More