ร.13 จัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ :

ร.13 จัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ : เมื่…

Read More