ร.13 ตรวจสภาพความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน :

ร.13 ตรวจสภาพความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน : เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 กรมทหารราบที่…

Read More