ร.13 พัน.1 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือในการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม :

ร.13 พัน.1 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือในการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม : เมื่อวันที่ 16 กรกฎ…

Read More