ร.13 พัน 1 จัดกำลังพล อำนวยความสะดวกและร่วมกิจกรรมกับ กศน. อำเภอบ้านม่วง :

ร.13 พัน 1 จัดกำลังพล อำนวยความสะดวกและร่วมกิจกรรมกับ กศน. อำเภอบ้านม่วง : เมื่อวันที่ 28 …

Read More