ร.13 พัน.1 ตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงโค  ตามโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบก :

ร.13 พัน.1 ตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงโค  ตามโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทั…

Read More